Hemne kommune, profilhåndbok

Hemne kommune har hatt en komplett reprofilering nå i vinter, og står nå fram med ny identitet.
I samarbeid med en meget positiv og fremtidsrettet kommune har vi laget identitet og dertilhørende profilhåndbok.

Profilen er med på å profesjonalisere kommunen og en forseggjort profilhåndbok underbygger viktigheten av en godt
implementert og gjennomført profil også blant kommunens ansatte.

Hemne-detaljer2b

Håndboken viser bildemanér, farger, typografi, vignettbruk, annonseoppsett osv.

 

Hemne-detaljer2C

Hvert kapittel i håndboken er delt inn ved hjelp av kalkérpapir, noe som øker bokens eksklusive preg.

 

Hemne-detaljer2a

Forsiden på profilhåndboken har tittel og kommunevåpen preget inn i papiret og fremstår ellers helt udekorert.

Hemne-detaljer2d