Peab Asfalt Kundemagasin

Peab Asfalt kom til Fonnfjell Reklamebyrå med en klar bestilling – gi oss råd i forhold til hvordan vi skal nå våre kunder nå like før sesongen
er over. Selv hadde de en tanke om annonsering, men de ble overbevist om at de ville kunne nå flere og over lenger tid hvis de utarbeidet et
kundemagasin.

Vi har bidratt med tekst, redaksjonelt arbeid, design og lay-out, og resultatet er vi veldig stolte av!

Peab-detaljer1

 

I løpet av noen uker intervjuet vi fem kunder som hadde hver sin historie og opplevelse av Peab Asfalt som leverandør. I tillegg snakket vi
med to av de ansatte samt administrerende direktør i Norge og divisjonsleder i Midt-Norge. Vi har hatt fokus på at resultatet skal være ekte
og usminket, og har fått både ris og ros. Alle bildene er tatt enten av kundene selv eller av Peab Asfalt sine ansatte, noe som bidrar til
autentisiteten. Og til slutt hadde vi resultatet – Asfalt, rett og slett!

 

Peab-detaljer2