Stjørdals Blink Fotball Stjørdalsmartnan

Stjørdals Blink fotball har flere ganger holdt av sin årlige martna på ulike steder på Stjørdal, hvor de inviterer aktører fra inn- og utland til
å selge varene sine. Arrangementet ble i 2014 avholdt i gågata i sentrum, og var en ubetinget suksess med mange besøkende og mye skryt.
For første gang hadde det i år navnet Stjørdalsmartnan, og ønsket i den sammenheng en gjennomgang på profil og logo.

stjørdalsmartnan-detaljer2
Kunden hadde et ønske at profilen både skal gjenspeile det folkelige og trivelige ved martnan, og samtidig skape gjenkjennelse i forhold til
aktørene. Det ble valgt å bruke de typiske martnasteltene som inspirasjon for vignetten, og å ta igjen folkelivet og typiske innslag fra martnan
som silhuetter mot bakgrunnen. I tillegg ble det lagt opp til en litt nostalgisk stil for å understreke de gamle martnastradisjonen.

stjørdalsmartnan-detaljer1