Årsrapporter

En årsrapport utarbeides én gang i året, og inneholder informasjon om bedriftens økonomiske situasjon og utvikling, samt hvilke mål som er oppfylt i løpet av det gjeldende året. Eventuelle viktige hendelser, statistikker og bedriftens strategier kan også føyes til på denne. Årsrapporten utarbeides av bedriftens styre.

Oppsettet kan være alt fra enkle rapporter satt opp i et skriveprogram, en forseggjort trykksak, eller en digital variant i form av en PDF eller nettside. En god del benytter anledningen til å profilere virksomheten sin med årsrapporten.

Vi har listet opp noen punkter som vi mener er viktige å tenke gjennom.

Vi bistår dere selvfølgelig under hele prosessen, helt frem til det
ferdige produktet foreligger på bordet. Eller på skjermen. Eller begge deler. Mulighetene er som sagt mange for å dekke de formelle kravene en årsrapport har.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat om dette.
bilde 02 årsrapporter
1
Målgruppe.
Hvem skal nås?

Hvem er bruker og mottaker av årsrapporten? Hva ønsker dere å formidle? Riktig målgruppe er viktig å definere for et best mulig resultat.

2
Hva vil dere si og hvordan?

I tillegg til det nødvendige og formelle innholdet, kan årsrapporten inneholde aktuelt stoff om bedriften, grafikk, artikler, intervjuer med mer. Dette for å profilere bedriften hos et større og kanskje nyere publikum. Et konsept er det fornuftig å bringe på banen helt i oppstarten av prosjektet. Skal det være en kort og saklig rapport eller skal virksomheten presentere seg på en mer omfattende måte, for eksempel i forbindelse med omdømme- og nettverksbygging.

3
Bilder, illustrasjon og infografikk

Bildestilen i årsrapporten bør stå i stil til det valgte konseptet. Bilder og illustrative elementer er med på å visualisere det faglige innholdet. Infografikk kan bidra til å vise faktainformasjon og tall på en mer forståelig og forenklet måte.

4
Papir eller digitalt?

En trykket årsrapport er ofte mer leservennlig, siden innholdet ofte er langt og komplekst. Mange velger derfor å lage både en forenklet digital versjon (dette gjerne som en pdf) og en fullstendig rapport på papir.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat om dette.
Petter

Årsrapporter