Brosjyre

Skatval Hornmusikklag arrangerte i juli 2023 en festforestilling. Vi fikk gleden avl lage brosjyren i forkant av denne.

Kunstbrosjyre

Etter at Kimen kulturhus åpnet på Stjørdal, designet vi en brosjyre som forteller om arkitektur, rom og kunst som befinner seg i bygget.

Logo og markedsmateriell for Grønberg Gård

I samarbeid med Grønberg Gård i Hommelvika designet vi logo for familiegården, samt etiketter for egenprodusert juice og syltetøy. Vi satte også opp informasjonsbrosjyrer om utleie av lagerplass, gårdsaktviteter og selskapslokale.

Petter

Logo og markedsmateriell for Grønberg Gård