samarbeid bedrifter header static

Markedsmateriell og markedsføring i samarbeide med Fonnfjell Reklamebyrå

Hva innebærer dette for din bedrift?

Jobbe tett med og out source markedsføringen til et reklamebyrå er for en god del en stor beslutning å ta. For andre er kanskje ikke tanken tenkt en gang om at denne muligheten faktisk ligger på bordet. Målet for oss og potensielle bedriftskunder er å sammen kunne skape en strategi som vil fungere over tid, og dermed være med på å etablere et langvarig og godt samarbeid. I praksis vil det si at vi fungerer som en markedsavdeling, eksternt lokalisert, men vår tilstedeværelse og oppfølging vil oppleves som at vi er interne.

Vi bistår organisasjoner og bedrifter med målrettet reklame og kampanjer, både digitalt og på trykte flater. Strategisk kommunikasjon i SoMe-kanaler, google ads og vedlikehold / oppdateringer, samt små og store oppussinger på tilhørende nettsider.

Les gjerne videre for å få et større innblikk i hvorfor og hvordan det vil kunne lønne seg med et samarbeid med gjengen i Fonnfjell Reklamebyrå.

Hvorfor out source markedsføringen til et oss?

  • Kompetanse på markedsføring er ikke god nok innad i bedriften.
  • Det finnes ikke nok tid til å jobbe med markedsføring innad i bedriften.
  • Det blir for kostbart med egne ansatte mot markedsføring.
  • Bruk ressursene på en smart måte.

Vi samarbeider tett med dere som kunde. Det er for enklere å forstå mål, sette mål og målgruppe, for deretter å skreddersy kreative og ikke minst effektive løsninger. Vårt mål er å skape kampanjer som engasjerer og gir resultater. Budsjett er også en viktig del for å sette rammene for arbeidet vi skal utføre.

Riktig markedsføring skaper god vekst

Ved et samarbeid med oss vil dere få et team på tre stykker, som er innovative, kreative og målrettet for hver enkelt oppgave til prisen av det én in house-ansatt ville kostet.
Det betyr at dere kan holde fokus på det ansatte i bedriften har størst kompetanse på, mens vi får muligheten til å jobbe ut løsninger på feltet vi er best på. Derav jobber vi frem det beste resultatet sammen, på samme måte som med en ansatt på eget hus.

Hvorfor er reklame og markedsføring viktig for dere som bedrift?

Her finnes det flere grunner, vi nevner noen:

Merkevarebygging

Gi tillit til brukeren og/eller kunden til dere som bedrift. Skape et solid omdømme over tid. Gjenkjennelseseffekten. Langsiktig tenking.

Bedre synlighet

Nå ut bredere til potensielle brukere og/eller kunder. Allerede eksisterende eller nye.

Kommunikasjon

Markedsføringsinnhold er en måte å kommunisere med omverdenen på. Gi informasjon om ulike aktiviteter, kampanjer, nyheter eller andre ting som viser seg av relevant art.

Resultater som er målbare

Få mest mulig ut av markedsbudsjettet ved at vi måler effekten av kampanjer på ulike plattformer. Det gir også muligheter for å justere og forbedre underveis. Vi tar alltid høyde for å optimalisere innholdet.

Økt salg og inntekter

Ved å effektivisere og finjustere reklame- og kampanjeinnhold mot målgrupper blir mulighetene større for å tiltrekke seg både eksisterende og nye betalende brukere.

Vokse over tid

Vi ser lønnsomheten av å tenke langsiktig. Dette er viktig å ta i betraktning om villigheten til å vokse og utvikle seg som bedrift er til stede. Dette gjøres ikke på en dag, men over tid.

Referanser
///
Markedsmateriell og markedsføring i samarbeide med Fonnfjell Reklamebyrå
Markedsmateriell
index-bih-festival
Blues in Hell
Markedsmateriell
index-skatval-hornmusikk
Skatval Hornmusikk
Markedsmateriell
index-kirkebyfjellet
Kirkebyfjellet
Grafisk design | Markedsmateriell | Visuell identitet
index-smv-ole-vig-1
Stjørdal Museum Værnes
Markedsmateriell
index annonseproduksjon
Annonseproduksjon
Markedsmateriell
index ot program
Opera Trøndelag SA
Markedsmateriell
Madama Butterfly holder en hatt
Opera Trøndelag SA
Markedsmateriell
Gitarist på scenen
Blues in Hell
Markedsmateriell
index kimen kulturhus
Kimen kulturhus
Markedsmateriell
index OT samlereferanse 02
Opera Trøndelag SA
Markedsmateriell

Ta kontakt
med oss for en
uforpliktende
prat

Petter

Markedsmateriell og markedsføring i samarbeide med Fonnfjell Reklamebyrå